DIZAJNÉRSKA KRESBA

Pre každého kreatívne mysliaceho dizajnéra, umelca je kresba základným nástrojom prenosu myšlienky a nápadu. 

Pomocou kresby vieme najrýchlejšie zhmotniť a prezentovať návrhy, ktoré predchádzajú každej realizácii diela.

ESTETIKA A FUNKČNOSŤ

Každý produkt je na to, aby sa používal. Kvalitný dizajn musí spĺňať viaceré kritériá, okrem estetickej funkcie aj funkčnosť produktu a technické riešenia.

 

PRÁCA S MATERIÁLMI

Pri realizácii produktov, stavbe prototypov či riešení technických otázok, dizajnér musí brať ohľad na vlastnosti materiálov, z ktorých bude daný produkt vyrobený.

Zo svojej praxe mám skúsenosti s rôznymi typmi materiálov a ich opracovaním, ako sú drevo, kovy, plasty, lamináty, modelácia z hliny a iné.

 

 

OD NÁVRHU, AŽ PO FUNKČNÝ PRODUKT

Cieľom mojej práce je vytváranie originálnych dizajnov podľa vlastných návrhov a riešení, alebo podľa kritérií, ktoré sú špecifikované klientom. 

V každom z mojich diel sa snažím zachovať jedinečný rukopis a originalitu, s ohľadom aj na ten najmenší detail.

Mgr. art Radovan Pekník
Dizajn, prototypovanie, solitéry do interiérov a exteriérov, svietidlá, dizajnové doplnky a umelecká tvorba.
KONTAKT
  • +421 904 571 487
  • radovan.peknik@gmail.com